5 điều quan trọng tôi học được về bán hàng B2B với tư cách là một CTO khởi nghiệp

Nền tảng công nghệ của tôi đã giúp tôi giành được giao dịch như thế nào Aris Pattakos Theo Ngày 10 tháng 12 năm 2020 · 6 phút đọc Ảnh của Ben Rosett trên Unsplash Tôi…

Continue Reading5 điều quan trọng tôi học được về bán hàng B2B với tư cách là một CTO khởi nghiệp

5 điều quan trọng tôi học được về bán hàng B2B với tư cách là một CTO khởi nghiệp

Nền tảng công nghệ của tôi đã giúp tôi giành được giao dịch như thế nào Ảnh của Ben Rosett trên Unsplash Tôi không có kinh nghiệm bán hàng B2B trước khi thành…

Continue Reading5 điều quan trọng tôi học được về bán hàng B2B với tư cách là một CTO khởi nghiệp