100 Knowledge Management Specialties, 50 KM Components, and 50 Alternative Names for KM

Knowledge & Knowledge Management Defined 100 Knowledge Management Specialties (For examples of each, see KM 102) Sharing, culture, organizational design, and change managementInnovation, invention, creativity, and idea generationReuse, proven practices, lessons learned,…

Continue Reading100 Knowledge Management Specialties, 50 KM Components, and 50 Alternative Names for KM

Phép toán Jeff Bezos dùng để chứng minh giấc ngủ 8 tiếng là con số ‘vàng’: Thức thêm vài tiếng chưa chắc đã tốt hơn!

Bezos tính toán khá kỹ lưỡng về lý do tại sao ông tin rằng ngủ đủ 8 tiếng là chìa khóa để tăng năng suất và đưa ra các quyết…

Continue ReadingPhép toán Jeff Bezos dùng để chứng minh giấc ngủ 8 tiếng là con số ‘vàng’: Thức thêm vài tiếng chưa chắc đã tốt hơn!