Chuyển giao công nghệ

Quy trình chuyển giaoTrình tự tư vấn & chuyển giao công nghệ của Công ty Công nghệ Nguyễn

Doanh nghiệp của bạn đã có sự tư vấn & giải pháp công nghệ phù hợp từ Công ty Công nghệ Nguyễn ? Dưới đây là các thủ tục pháp lý cần thiết phục vụ quá trình chuyển giao công nghệ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mỗi bên. Bạn vui lòng đọc kỹ mục này để biết được các bước cần thiết để tiếp nhận chuyển giao.

Quá trình chuyển giao công nghệ giữa Công ty Công nghệ Nguyễn & Đối tác được thực hiện dựa trên Luật pháp Việt Nam. Được quy định tại bộ Luật Chuyển giao công nghệ được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn tại văn bản số 80/2006/QH11 vào ngày 29/11/2006. Xem chi tiết văn bản tại đây.

lựa chọn công nghệ phù hợp

Doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân muốn tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ Công ty Công nghệ Nguyễn cần lựa chọn cho mình giải pháp công nghệ phù hợp từ mục Danh mục công nghệ trên Website Công ty Công nghệ Nguyễn.

 • Đọc kỹ thông tin giải pháp & công nghệ được cung cấp từ Nguyễn.
  Bạn cần đọc kỹ và xác định chính xác về công nghệ muốn tiếp nhận chuyển giao.
 • Tham khảo các điều kiện cụ thể để tiến hành tiếp nhận chuyển giao
  Để đảm bảo quá trình chuyển giao được thuận tiện, phía đối tác cần phải đáp ứng được các điều kiện cụ thể được quy định tại từng giải pháp & công nghệ cụ thể. Nếu doanh nghiệp của bạn đáp ứng được các điều kiện này bạn có thể qua bước tiếp theo.
 • Tìm hiểu quy trình chuyển giao công nghệ, thủ tục pháp lý, trách nhiệm & quyền lợi của đơn vị nhận chuyển giao.
  Đây là một trong những bước hết sức quan trọng trong quá trình chuyển giao công nghệ giữa hai bên. Nếu bạn đã hiểu rõ trách nhiệm & quyền lợi của mình một cách rõ ràng, đầy đủ, bạn có thể tìm hiểu tiếp các thủ tục pháp lý tiếp theo để tiếp nhận chuyển giao.
Bạn muốn đột phá về lợi nhuận ?

Liên hệ ngay với Công nghệ Nguyễn để tạo ra sự đột phá trong sự phát triển của doanh nghiệp của bạn.

Thủ tục pháp lýTiếp nhận chuyển giao công nghệ từ Công ty Công nghệ Nguyễn

Doanh nghiệp của bạn đã có sự tư vấn & giải pháp công nghệ phù hợp từ Công ty Công nghệ Nguyễn ? Dưới đây là các thủ tục pháp lý cần thiết phục vụ quá trình chuyển giao công nghệ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mỗi bên. Bạn vui lòng đọc kỹ mục này để biết được các bước cần thiết để tiếp nhận chuyển giao.

Quá trình chuyển giao công nghệ giữa Công ty Công nghệ Nguyễn & Đối tác được thực hiện dựa trên Luật pháp Việt Nam. Được quy định tại bộ Luật Chuyển giao công nghệ được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn tại văn bản số 80/2006/QH11 vào ngày 29/11/2006. Xem chi tiết văn bản tại đây.

lựa chọn công nghệ phù hợp

Doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân muốn tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ Công ty Công nghệ Nguyễn cần lựa chọn cho mình giải pháp công nghệ phù hợp từ mục Danh mục công nghệ trên Website Công ty Công nghệ Nguyễn.

 • Đọc kỹ thông tin giải pháp & công nghệ được cung cấp từ Nguyễn.
  Bạn cần đọc kỹ và xác định chính xác về công nghệ muốn tiếp nhận chuyển giao.
 • Tham khảo các điều kiện cụ thể để tiến hành tiếp nhận chuyển giao
  Để đảm bảo quá trình chuyển giao được thuận tiện, phía đối tác cần phải đáp ứng được các điều kiện cụ thể được quy định tại từng giải pháp & công nghệ cụ thể. Nếu doanh nghiệp của bạn đáp ứng được các điều kiện này bạn có thể qua bước tiếp theo.
 • Tìm hiểu quy trình chuyển giao công nghệ, thủ tục pháp lý, trách nhiệm & quyền lợi của đơn vị nhận chuyển giao.
  Đây là một trong những bước hết sức quan trọng trong quá trình chuyển giao công nghệ giữa hai bên. Nếu bạn đã hiểu rõ trách nhiệm & quyền lợi của mình một cách rõ ràng, đầy đủ, bạn có thể tìm hiểu tiếp các thủ tục pháp lý tiếp theo để tiếp nhận chuyển giao.

các thủ tục pháp lý

Quá trình chuyển giao công nghệ được diễn ra dựa trên sự tự nguyện của hai bên được giao kết bằng hợp đồng chuyển giao công nghệ và được Luật pháp Việt Nam bảo hộ. Dưới đây là các tài liệu phục vụ quá trình chuyển giao, vui lòng đọc kỹ !

 • Hợp đồng tư vấn công nghệ.
  Thông thường Công ty Công nghệ Nguyễn sẽ ký hợp đồng tư vấn công nghệ, giúp doanh nghiệp lựa chọn công nghệ phù hợp, làm tiền đề cho quá trình chuyển giao.
 • Hợp đồng chuyển giao công nghệ.
  Sau quá trình tư vấn giải pháp công nghệ phù hợp, Công ty Công nghệ Nguyễn và Đối tác đi tới thống nhất trong việc lựa chọn công nghệ phù hợp để tiến hành bàn giao bằng hợp đồng chuyển giao công nghệ. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để doanh nghiệp có thể được tiếp nhận bàn giao & sử dụng công nghệ từ Nguyễn.
 • Tài liệu khái quát công nghệ chuyển giao.
  Đây là tài liệu tóm tắt nêu những đặc điểm chính về lợi ích công nghệ, ưu nhược điểm làm căn cứ cho việc lựa chọn công nghệ.
 • Tài liệu công nghệ đầy đủ phục vụ bàn giao.
  Đây là tài liệu đầy đủ mô tả cụ thể quy trình công nghệ, các bước thực hiện, tiến hành để đạt được  kết quả như đã thống nhất trong hợp đồng chuyển giao công nghệ.

chuyển giao công nghệ & hỗ trợ khách hàng

Sau khi ký kết và thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng giữa hai bên. Công ty Công nghệ Nguyễn đảm bảo luôn sát cánh & đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh. Luôn hỗ trợ kịp thời một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đảm bảo giá trị bền vững & lâu dài cho mỗi công nghệ mà đối tác đã đầu tư.

Công ty Công nghệ Nguyễn có thể là bộ phận nghiên cứu & phát triển ngoài doanh nghiệp thuộc hợp tác liên doanh giữa Công nghệ Nguyễn & khách hàng. Luôn lắng nghe & cung cấp giải pháp công nghệ bám sát định hướng phát triển của doanh nghiệp đối tác, là bạn đồng hành đắc lực của Hội đồng quản trị & Ban giám đốc mỗi doanh nghiệp.

Công ty Công nghệ Nguyên luốn muốn làm việc, hợp tác trên tinh thần:

 • Bình đẳng & tôn trọng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi.
 • Trách nhiệm trên mỗi công việc mỗi bên đảm nhiệm.
 • Ứng xử chuyên nghiệp trong giao tiếp công việc.
 • Đảm bảo giá trị bền vững trên mỗi dự án đầu tư.

tài liệu tải về

Dưới đây là bản mẫu điện tử các tài liệu pháp lý phục vụ quá trình chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu ta giữa Công ty Công nghệ Nguyễn & Khách hàng.

 • Mẫu hợp đồng tư vấn công nghệ
 • Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ
 • Mẫu hợp đồng hợp tác, liên doanh
 • Tài liệu khái quát công nghệ chuyển giao(Bản mẫu)
 • Trình tự các bước hợp tác kinh doanh
Bạn muốn đột phá về lợi nhuận ?

Liên hệ ngay với Công nghệ Nguyễn để tạo ra sự đột phá trong sự phát triển của doanh nghiệp của bạn.

Sỡ hữu trí tuệCác rằng buộc về sở hữu trí tuệ trong & sau quá trình bàn giao.

Doanh nghiệp của bạn đã có sự tư vấn & giải pháp công nghệ phù hợp từ Công ty Công nghệ Nguyễn ? Dưới đây là các thủ tục pháp lý cần thiết phục vụ quá trình chuyển giao công nghệ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mỗi bên. Bạn vui lòng đọc kỹ mục này để biết được các bước cần thiết để tiếp nhận chuyển giao.

Quá trình chuyển giao công nghệ giữa Công ty Công nghệ Nguyễn & Đối tác được thực hiện dựa trên Luật pháp Việt Nam. Được quy định tại bộ Luật Chuyển giao công nghệ được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn tại văn bản số 80/2006/QH11 vào ngày 29/11/2006. Xem chi tiết văn bản tại đây.

lựa chọn công nghệ phù hợp

Doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân muốn tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ Công ty Công nghệ Nguyễn cần lựa chọn cho mình giải pháp công nghệ phù hợp từ mục Danh mục công nghệ trên Website Công ty Công nghệ Nguyễn.

 • Đọc kỹ thông tin giải pháp & công nghệ được cung cấp từ Nguyễn.
  Bạn cần đọc kỹ và xác định chính xác về công nghệ muốn tiếp nhận chuyển giao.
 • Tham khảo các điều kiện cụ thể để tiến hành tiếp nhận chuyển giao
  Để đảm bảo quá trình chuyển giao được thuận tiện, phía đối tác cần phải đáp ứng được các điều kiện cụ thể được quy định tại từng giải pháp & công nghệ cụ thể. Nếu doanh nghiệp của bạn đáp ứng được các điều kiện này bạn có thể qua bước tiếp theo.
 • Tìm hiểu quy trình chuyển giao công nghệ, thủ tục pháp lý, trách nhiệm & quyền lợi của đơn vị nhận chuyển giao.
  Đây là một trong những bước hết sức quan trọng trong quá trình chuyển giao công nghệ giữa hai bên. Nếu bạn đã hiểu rõ trách nhiệm & quyền lợi của mình một cách rõ ràng, đầy đủ, bạn có thể tìm hiểu tiếp các thủ tục pháp lý tiếp theo để tiếp nhận chuyển giao.
Bạn muốn đột phá về lợi nhuận ?

Liên hệ ngay với Công nghệ Nguyễn để tạo ra sự đột phá trong sự phát triển của doanh nghiệp của bạn.

Bạn cần tư vấn công nghệ phù hợp Statup/Doanh nghiệp hiện tại của mình ?