Nghiên cứu & phát triển sản phẩm công nghệ

Hoạt động chính của Công ty Công nghệ Nguyễn là các hoạt động khoa học công nghệ, liên quan tới việc nghiên cứu & phát triển các sản phẩm, công nghệ theo mục đích nội bộ hoặc theo đơn đặt hàng của khách hàng.

Phương châm hoạt động chính tại nguyễn là chuyển đổi chất xám thành vàng, tạo ra giá trị kinh tế cho các nhà khoa học, tạo ra lợi nhuận cho đối tác, tăng giá trị, lợi ích của sản phẩm cho người dùng.

Các hoạt động khoa học chính tại Nguyễn:

1.Nghiên cứu & phát triển sản phẩm hoàn thiện dựa trên ý tưởng ban đầu.

2.Thử nghiệm & xây dựng quy mô sản xuất công nghiệp.

3.Đăng ký Sáng chế – Bảo hộ trí tuệ.

4.Lên kế hoạch kinh doanh, kết hợp đối tác hoặc chuyển giao công nghệ.

Bạn muốn đột phá về lợi nhuận ?

Liên hệ ngay với Công nghệ Nguyễn để tạo ra sự đột phá trong sự phát triển của doanh nghiệp của bạn.

Bạn cần tư vấn công nghệ phù hợp với Statup/Doanh nghiệp của mình ?