Chuyên gia công nghệ

 • Nguyễn Vương Anh

  Founder & CEO

  Người sáng lập Công ty Công nghệ Nguyễn. Là người định hướng và dẫn dắt...

  view profile
 • Clark Roberts

  Chief Finance Officer

  Being the CFO in the Financial Industry is a tough task, thankfully he was here to man the helm...

  view profile
 • Ashley Hardy

  VP Sales and Marketing

  She is an accomplished business developer. Her skills at creating relationships with clients are...

  view profile
 • Dennis Norris

  Chief Marketing Officer

  He has helped Business WordPress Theme reach new heights and enter new markets. His skills of understanding...

  view profile
 • Gina Kennedy

  Administrator

  As we help other companies grow, she helps us grow. She handles all the internal work at WP consulting...

  view profile
 • Phạm Thanh Tuyền

  Tax Consultant

  Luật và các quy định, chính sách liên quan đến thuế là một trong những phần...

  view profile
Bạn muốn đột phá về lợi nhuận ?

Liên hệ ngay với Công nghệ Nguyễn để tạo ra sự đột phá trong sự phát triển của doanh nghiệp của bạn.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?