ĐỔI MỚI & SÁNG TẠO

PHÁT TRIỂN

BỀN VỮNG

Tham gia chương trình hỗ trợ chuyển đổi số và nhận được sự tư vấn & hỗ trợ miễn phí từ Trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số thuộc Công ty Công nghệ Nguyễn.

(Chương trình bắt đầu từ 15/01/2021 - 31/12/2025, thông tin chi tiết về nội dung hoạt động sẽ được cập nhật liên tục tới các thành viên. Xin cảm ơn)