NTC ERP - Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Enterprise resource planning (ERP)

Người lãnh đạo là những người có tầm nhìn và năng lực thích nghi, quản lý sự thay đổi của tổ chức trước mọi biến đổi của thị trường. Dẫn dắt tổ chức phát triển tới các đỉnh cao. NTC ERP là một bộ ứng dụng đầy đủ, hiện đại, ổn định cung cấp cho nhóm làm việc của bạn các tính năng cao cấp như tự động hóa các quy trình thủ công gây giảm năng suất, phân tích số liệu để nắm bắt thị trường, dễ dàng thay đổi trước các biến động theo thời gian thực, phát triển và giữ vững được lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường.

Bắt đầu dự án

Tìm hiểu quy trình triển khai một dự án chuyển đổi số sản xuất

thiết lập một cuộc hẹn với chúng tôi

Tìm hiểu quy trình triển khai một dự án chuyển đổi số sản xuất