Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Enterprise resource planning (ERP)

Bạn đang cần tìm một giải pháp hiệu quả để hoạch định một cách hiệu quả các nguồn lực quan trọng của công ty nhằm tiêu chuẩn hóa, tăng năng suất, tăng doanh thu và lợi nhuận ? NTC ERP là đáp án cho vấn đề của bạn !. Giải pháp của chúng tôi cho phép khách hàng quản lý công việc kinh doanh theo thời gian thực, kế hoạch hóa mọi nguồn lực cần thiết cho việc duy trì sản xuất và mở rộng quy mô. Đi kèm là khả năng báo cáo theo thời gian thực. Giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp làm chủ tình hình, dẫn hướng doanh nghiệp lên các vị trí cao hơn trên thương trường.

Khám phá việc quản trị hệ thống chuỗi cung ứng & sản xuất được số hóa trên mây

Cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0 và Internet kết nối máy móc & tài sản sản xuất trong ngành công nghiệp hứa hẹn cuộc cách mạng tiếp theo cho hoạt động sản xuất. Tìm hiểu các lợi ích từ việc số hóa quy trình & tài sản sản xuất đem lại cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bạn

Bắt đầu dự án

Tìm hiểu quy trình triển khai một dự án chuyển đổi số sản xuất

thiết lập một cuộc hẹn với chúng tôi

Tìm hiểu quy trình triển khai một dự án chuyển đổi số sản xuất