Các dịch vụ &
Hỗ trợ từ NTC

Giữ cho hệ thống của bạn hoạt động liên tục ở hiệu suất cao nhất

Nhận được thêm giá trị mang lại từ phần mềm Rūpa mới và phần mềm hiện tại của bạn với dịch vụ hỗ trợ từ NTC, bao gồm các kế hoạch dài hạn, nhóm làm việc tại chỗ & hỗ trợ từ xa

Các dịch vụ & hỗ trợ công nghệ

Nhận được tư vấn & hỗ trợ cho lộ trình chuyển đổi số của bạn với từng bước cụ thể bằng cách làm việc với một cố vấn công nghệ giàu kinh nghiệm của NTC.

Cổng thông tin khách hàng dự án

Truy cập vào kênh hỗ trợ riêng Cổng thông tin phục vụ cho khách hàng với các hệ thống CNTT được thiết kế & xây dựng đặc thù theo yêu cầu riêng.

Tra cứu tình huống & giải pháp

Truy cập vào kênh hỗ trợ riêng Cổng thông tin phục vụ cho khách hàng với các hệ thống CNTT được thiết kế & xây dựng đặc thù theo yêu cầu riêng.