Đối tác

Chúng tôi hiểu rõ vai trò của các đối tác chiến lược trong mục tiêu xây dựng & phát triển một hệ sinh thái công nghệ vượt trội nhằm tạo ra một trải nghiệm khách hàng tuyệt vời. Bởi vậy NTC luôn tìm & lựa chọn các nhà cung cấp lớn, uy tín trong ngành chuyên môn và phát triển hợp tác trên toàn cầu nhằm cung cấp tới khách hàng các giải pháp chất lượng cao và được cập nhật & cải tiến công nghệ liên tục, hỗ trợ khách hàng phát triển kinh doanh bền vững theo quy mô ngành & ứng biến các thay đổi theo nhu cầu thị trường.