Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NGUYỄN

Công ty TNHH Công nghệ Nguyễn

Tư vấn triển khai & phát triển các giải pháp phần mềm
Quản lý tài chính - kế toán, ERP, CRM, POS, Chuỗi phân phối hàng hóa
(Xây dựng riêng theo đặc thù của doanh nghiệp)

Công ty TNHH

Công nghệ Nguyễn

Tư vấn, xây dựng & triển khai hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp

Website: www.ctynguyen.com | Hotline: 022.73-83.84.85

Vinabis

Business intelligence solutions vietnam
Công ty TNHH Giải pháp quản lý doanh nghiệp thông minh Việt Nam

ERP | CRM | MRP II | POS

Kios POS

Hệ thống phần mềm bán hàng dễ sử dụng, ổn định và nhanh

MarketingTB

Marketing Technology Business

Google | Facebook | Tiktok | Youtube | SEO | Website | CRM | Local Marketing & Online Marketing