Thông tin liên lạc

Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có câu hỏi, muốn để lại lời nhắn hoặc muốn biết thêm về Công ty Công nghệ Nguyễn.

tại Việt Nam

  • 663 Lý Thái Tổ, Quang Trung, TP Thái bình
  • +84 2273 838485
    +84 901 500558
  • +84 2273 838485

Tư vấn & chuyển giao công nghệ

Để biết thêm thông tin về quy trình tiếp nhận chuyển giao công nghệ tại Nguyễn vui lòng liên lạc:

Nguyễn Vương Anh
Quản lý
+84 901 500 558
+84 2273 838485 Ext 101

Bộ phận Marketing & truyền thông

If you are a member of the press and would like to speak with someone at Consulting, please contact:

Mrs. Tuyền
Quản lý Marketing
+1 212 123 4040
+1 212 617 5050

để lại lời nhắn