Hệ thống quản lý phân phối hàng hóa

Supply Chain Management & Manufacturing (SCM)

Bạn đang tìm một giải pháp hần mềm giúp bạn cải thiện hiệu quả và giảm chi phí sản xuất ? Hãy tìm hiểu giải pháp NTC Cloud Manufacturing để quản lý quy trình sản xuất đã được tối ưu hóa, giúp bạn sản xuất mọi hàng hóa, bằng một giải pháp, thông minh, tối ưu hóa cho hoạt động kinh doanh của mình.

Quản lý & tối ưu hóa chi phí

Thông qua ứng dụng công nghệ, giải pháp của chúng tôi cho phép khách hàng kiểm soát doanh thu, chi phí và lợi nhuận của toàn hệ thống hay đến từng nhân viên, tuyến, vùng, khách hàng.

Tăng năng suất phân phối

Quản lý nguồn nhân lực toàn diện

Việc quản trị hệ thống con người trở nên đơn giản và ít vấn đề hơn bởi 

Hội thảo chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất & chuỗi cung ứng.

Tìm hiểu cách tăng trưởng hoạt động doanh nghiệp của bạn thông qua việc quản lý vòng đời sản phẩm, được kết nối liền mạch với chuỗi cung ứng, dữ liệu và quy trình sản xuất được tối ưu hóa, sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Tham gia hội thảo để nghe ý kiến từ các chuyên gia về các phương pháp chuyển đổi số & lộ trình triển khai cho kết quả tốt nhất.

Khám phá việc quản trị hệ thống chuỗi cung ứng & sản xuất được số hóa trên mây

Cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0 và Internet kết nối máy móc & tài sản sản xuất trong ngành công nghiệp hứa hẹn cuộc cách mạng tiếp theo cho hoạt động sản xuất. Tìm hiểu các lợi ích từ việc số hóa quy trình & tài sản sản xuất đem lại cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bạn

Bắt đầu dự án

Tìm hiểu quy trình triển khai một dự án chuyển đổi số sản xuất

thiết lập một cuộc hẹn với chúng tôi

Tìm hiểu quy trình triển khai một dự án chuyển đổi số sản xuất

thiết lập một cuộc hẹn với chúng tôi

Tìm hiểu quy trình triển khai một dự án chuyển đổi số sản xuất

Khởi đầu chuyển đổi số với NTC

Các công ty sản xuất hàng đầu đã sử dụng giải pháp của NTC. Liên hệ với chuyên gia của chúng tôi
và bắt đầu hành trình chuyển đổi số của riêng bạn ngay hôm nay.