Quản lý Sản xuất & Chuỗi cung ứng

Supply Chain Management & Manufacturing (SCM)

Bạn đang tìm một giải pháp hần mềm giúp bạn cải thiện hiệu quả và giảm chi phí sản xuất ? Hãy tìm hiểu giải pháp NTC Cloud Manufacturing để quản lý quy trình sản xuất đã được tối ưu hóa, giúp bạn sản xuất mọi hàng hóa, bằng một giải pháp, thông minh, tối ưu hóa cho hoạt động kinh doanh của mình.

Giải pháp phần mềm của chúng tôi cho phép khách hàng quản lý vận hành nhà máy sản xuất và chuỗi cung ứng một cách toàn diện. Cho phép khách hàng kiểm soát toàn bộ nguồn lực tham gia vào sản xuất một cách chính xác và quản lý lý vận hành doanh nghiệp thông qua điện toán đám mây. Cho phép theo dõi báo cáo theo thời gian thực và hỗ trợ cho việc ra các quyết định quản trị đúng đắn với căn cứ số liệu chính xác.

Một trung tâm kiểm soát chi phí & lợi nhuận chính xác

Doanh nghiệp sản xuất giờ đây dễ dàng theo dõi chi phí, doanh thu, lợi nhuận sản xuất tới từng sản phẩm, khách hàng hay phân khúc khách hàng với một hệ thống báo cáo được tổng hợp nhanh chóng và chính xác.

Tăng cường khả năng cộng tác giữa các phòng ban trên các quy trình

Tận dụng khả năng của luồng dữ liệu được liên thông, liền mạch, tái sử dụng giữa các bộ phận. Việc theo dõi luồng thông tin công việc một cách liền mạch giúp tăng năng suất làm việc đáng kể cho 

Tăng sự hài lòng của khách hàng

Thông qua việc tới ưu hóa quy trình sản xuất thực hiện đơn hàng để đạt được chất lượng sản phẩm & thời gian giao hàng theo như ý khách hàng muốn, cải thiện trải nghiệm khách hàng, lòng trung thành và giảm chi phí.

Hội thảo chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất & chuỗi cung ứng.

Tìm hiểu cách tăng trưởng hoạt động doanh nghiệp của bạn thông qua việc quản lý vòng đời sản phẩm, được kết nối liền mạch với chuỗi cung ứng, dữ liệu và quy trình sản xuất được tối ưu hóa, sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Tham gia hội thảo để nghe ý kiến từ các chuyên gia về các phương pháp chuyển đổi số & lộ trình triển khai cho kết quả tốt nhất.

Khám phá việc quản trị hệ thống chuỗi cung ứng & sản xuất được số hóa trên mây

Cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0 và Internet kết nối máy móc & tài sản sản xuất trong ngành công nghiệp hứa hẹn cuộc cách mạng tiếp theo cho hoạt động sản xuất. Tìm hiểu các lợi ích từ việc số hóa quy trình & tài sản sản xuất đem lại cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bạn

Khởi đầu chuyển đổi số với NTC

Các công ty sản xuất hàng đầu đã sử dụng giải pháp của NTC. Liên hệ với chuyên gia của chúng tôi
và bắt đầu hành trình chuyển đổi số của riêng bạn ngay hôm nay.

Khám phá quy trình quản lý & giám sát sản xuất được số hóa trên mây

Cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0 và Internet kết nối máy móc & tài sản sản xuất trong ngành công nghiệp hứa hẹn cuộc cách mạng tiếp theo cho hoạt động sản xuất. Tìm hiểu các lợi ích từ việc số hóa quy trình & tài sản sản xuất đem lại cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bạn