Bank/Cash Transfer

Bank/Cash Transfer (Chuyển khoản ngân hàng/tiền mặt) là một quy trình hoặc chức năng mà người dùng hoặc tổ chức chuyển tiền từ một tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tiền mặt sang một tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tiền mặt khác. Quy trình chuyển khoản ngân hàng/tiền mặt có thể thực hiện thông qua các phương thức như chuyển khoản trực tuyến, chuyển khoản qua ATM hoặc chuyển khoản qua điện thoại. Chuyển khoản ngân hàng/tiền mặt là một phương thức thông dụng và tiện lợi để chuyển tiền giữa các tài khoản hoặc giữa các người dùng/tổ chức. Nó cũng giúp cho việc quản lý tài chính trở nên dễ dàng hơn và giảm thiểu rủi ro về sai sót hoặc sai lầm trong việc chuyển tiền.