Định nghĩa khởi nghiệp

Khởi nghiệp là quá trình tạo ra một doanh nghiệp hoặc một tổ chức mới. Điều này có thể bao gồm việc xây dựng một ý tưởng cho một sản phẩm hoặc dịch vụ, tìm kiếm và sử dụng nguồn tài chính để khởi chạy doanh nghiệp, và quản lý và phát triển doanh nghiệp đó. Khởi nghiệp cũng có thể bao gồm việc tìm kiếm và hợp tác với các đối tác, tìm kiếm và đào tạo nhân viên, và quản lý rủi ro và khó khăn mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong quá trình phát triển. Khởi nghiệp là một quá trình khá khó khăn và đòi hỏi nhiều năng lực và khả năng quản lý, nhưng cũng có thể là một cách để tạo ra một doanh nghiệp thành công và tự do.