Invoice Payment Schedule

“Invoice Payment Schedule” có thể được hiểu là lịch thanh toán hóa đơn.

Trong kinh doanh, hóa đơn là một giấy tờ chứng từ định kỳ được gửi đến khách hàng sau khi họ mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ, và chứa thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ đó, giá bán, thuế, v.v. “Invoice Payment Schedule” là lịch thanh toán hóa đơn, tức là thời hạn và cách thức thanh toán cho hóa đơn đó.

Ví dụ, nếu một công ty gửi một hóa đơn cho khách hàng và yêu cầu khách hàng thanh toán trong vòng 30 ngày sau khi nhận hóa đơn, thì “Invoice Payment Schedule” của hóa đơn đó là 30 ngày. Hoặc nếu một công ty cho phép khách hàng thanh toán hóa đơn bằng thẻ tín dụng, thì “Invoice Payment Schedule” của hóa đơn đó có thể là hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng.