Khởi nghiệp có giới hạn độ tuổi không ?

Không có giới hạn độ tuổi cụ thể để khởi nghiệp. Người trẻ có thể khởi nghiệp và cũng có nhiều người già đã khởi nghiệp thành công. Tuy nhiên, khởi nghiệp có thể yêu cầu nhiều năng lực và khả năng quản lý, và có thể có những rủi ro và khó khăn mà người trẻ có thể chưa có kinh nghiệm để đối phó với. Do đó, có thể có lý do vì sao một số người trẻ có thể không khởi nghiệp và có thể có lý do vì sao một số người già có thể không khởi nghiệp. Tuy nhiên, không có giới hạn tuổi cụ thể để khởi nghiệp và bất kỳ ai có ý tưởng và khả năng quản lý có thể có thể khởi nghiệp.