Khởi nghiệp có nhất thiết cần vốn không ?

Không phải tất cả các doanh nghiệp đều cần vốn để khởi nghiệp. Một số doanh nghiệp có thể khởi nghiệp với nguồn tài chính riêng của họ hoặc vốn từ người thân hoặc bạn bè. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cũng cần vốn từ nguồn ngoài, bao gồm các khoản vay từ ngân hàng, vốn đầu tư từ các nhà đầu tư, hoặc vốn từ các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp. Vốn có thể giúp doanh nghiệp có đủ tiền để mua thiết bị và trang thiết bị cần thiết, trả lương cho nhân viên, và tiến hành các hoạt động kinh doanh khác. Tuy nhiên, có thể có các cách khác để khởi nghiệp mà không cần vốn, chẳng hạn như khởi nghiệp một doanh nghiệp trực tuyến hoặc khởi nghiệp một doanh nghiệp trong nhà bằng các kỹ năng và tài nguyên có sẵn.