Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng – Triển khai hệ thống quản lý nguồn lực đem lại năng suất hợp tác nội bộ vượt trội và hiệu quả cao trong quản trị doanh nghiệp