Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng – Triển khai hệ thống quản lý nguồn lực đem lại năng suất hợp tác nội bộ vượt trội và hiệu quả cao trong quản trị doanh nghiệp

Continue ReadingCông ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng – Triển khai hệ thống quản lý nguồn lực đem lại năng suất hợp tác nội bộ vượt trội và hiệu quả cao trong quản trị doanh nghiệp

Công Ty CP Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng Liên Quảng Thành – Triển khai hệ thống quản lý chuỗi cung cung ứng nhiên liệu khí hóa lỏng và kết quả quản trị vượt mong đợi

Continue ReadingCông Ty CP Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng Liên Quảng Thành – Triển khai hệ thống quản lý chuỗi cung cung ứng nhiên liệu khí hóa lỏng và kết quả quản trị vượt mong đợi