Công Ty CP Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng Liên Quảng Thành – Triển khai hệ thống quản lý chuỗi cung cung ứng nhiên liệu khí hóa lỏng và kết quả quản trị vượt mong đợi